Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Dziadkowiec

Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach:

 • prawa cywilnego,
 • prawa nieruchomości,
 • prawa ochrony konsumentów,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy,
 • prawa karnego, prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie pozwów, wniosków, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów umów,
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach,
 • doradztwo prawne,
 • reprezentacja klientów przed sądami i innymi organami.

Stała obsługa prawna:

Stała obsługa prawna zapewnia bezpieczeństwo prawne podmiotu gospodarczego. Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną przedsiębiorców. Warunki współpracy są każdorazowo ustalane w sposób indywidualny. Na życzenie klienta świadczenie pomocy prawnej może odbywać się w jego siedzibie. Formy współpracy są dostosowane do potrzeb każdego klienta.